טיפול

אני מאמינה אמונה שלמה שלאדם יש עוצמות ויכולת להשיג את מטרות חייו ומטרת הטיפול הוא לסייע לו בכך. כמטפלת, אני מתאימה את הטיפול לאדם, אנחנו עובדים תוך שיתוף פעולה מלא, "בגובה עיניים".

ברשותי כלים רבים ומגוונים והשימוש בהם נעשה בהתאם לצורך ובהתאמה לאדם עימו אני נפגשת.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy) עוסק בקשר שבין הרגש – מחשבה – והתנהגות. כלומר, שלושת מרכיבי המודל משפיעים אחד על השני באופן רציף, ומשתנים בין אדם לאדם ובארועי חיים שונים.

הגישה הקוגניטיבית מבוססת על הרעיון, שעל מנת ליצור שינוי אצל אדם, יש צורך לבדוק מהן המחשבות האוטומטיות (המחשבות הבסיסיות, אמונות חיים, ערכים) הגורמות לרגשות (פחד, כעס, תסכול וגם שמחה, סיפוק).

הגישה מניחה כי בבסיס הרגש שאנו חשים ישנה מחשבה. זיהוי המחשבות האוטומטיות, הכרה בהן, שיתוף בתהליך הטיפולי ועבודה על הרחבה ושינוי המחשבות ייצר שינוי טבעי ברגשות וגם בהתנהגות.

הטיפול ההתנהגותי מדגיש שינוי בהתנהגות  (תגובות, מעשים, פעולות, הרגלים) על מנת לסייע ללמידה של חוויה חדשה, ומביאה לשינוי בתפיסות (מחשבות) וברגשות. בטיפול ההתנהגותי אנחנו מאמצים התנהגויות חדשות, מתנסים בחוויות חדשות, מתרגלים ומתאמנים בכך בחדר הטיפול ובין הפגישות.

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוא שילוב של הגישה הקוגניטיבית וההתנהגותית, ונוצר מתוך הבנה והכרה שיש השפעה בין המחשבה (קוגניציה) להתנהגות,  וטיפול מוצלח צריך לטפל בשניהם.

טיפול בקבלה ומחויבות ACT (Acceptance and Commitment Therapy), הוא חלק מגישות טיפול המכונות "הגל השלישי" של ה CBT . גישת טיפול זו שמה דגש על התנהגות כמובילה שינוי בחיי האדם. התנהגות, כלומר פעולה, ולא סתם פעולה, אלא כזאת שמובלת על ידי ערכים ומשמעות.

הטיפול בגישת האקט מטרתו לסייע לאדם לייצר גמישות פסיכולוגית באמצעות ששה תהליכי ליבה: תשומת לב לרגע הנוכחי, הפרדה קוגניטיבית (defusion) , קבלה, עצמי כצופה, ערכים ופעולה מחייבת.

שיקום פסיכיאטרי

גישת ההחלמה Recovery היא אחת הגישות המובילות בתחום זה. החלמה פירושה לחיות חיים מלאים ומספקים בצד המחלה.