055-6634356
limorlia@gmail.com

שריגים (מטה יהודה)
מזכרת בתיה

ראשון- חמישי 8:00-20:00
שישי 8:00-15:00

טיפול

אני מאמינה אמונה שלמה שלאדם יש עוצמות ויכולת להשיג את מטרות חייו והשאיפה של הטיפול היא לסייע לו בכך. כמטפלת, אני מתאימה את הטיפול לאדם, אנחנו עובדים תוך שיתוף פעולה, "בגובה עיניים". אני מקשיבה לאדם שמולי בפתיחות, סקרנות וקבלה.

ברשותי כלים רבים ומגוונים והשימוש בהם נעשה בהתאם לצורך ובהתאמה לאדם עימו אני נפגשת.

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy) עוסק בקשר שבין הרגש – מחשבה – והתנהגות. כלומר, שלושת מרכיבי המודל משפיעים אחד על השני באופן רציף, ומשתנים בין אדם לאדם ובארועי חיים שונים.

הגישה הקוגניטיבית מבוססת על הרעיון, שעל מנת ליצור שינוי אצל אדם, יש צורך לבדוק מהן המחשבות האוטומטיות (המחשבות הבסיסיות, אמונות חיים, ערכים) הגורמות לרגשות (פחד, כעס, תסכול וגם שמחה, סיפוק).

הגישה מניחה כי בבסיס הרגש שאנו חשים ישנה מחשבה. זיהוי המחשבות האוטומטיות, הכרה בהן, שיתוף בתהליך הטיפולי ועבודה על הרחבה ושינוי המחשבות ייצר שינוי טבעי ברגשות וגם בהתנהגות.

הטיפול ההתנהגותי מדגיש שינוי בהתנהגות  (תגובות, מעשים, פעולות, הרגלים) על מנת לסייע ללמידה של חוויה חדשה, ומביאה לשינוי בתפיסות (מחשבות) וברגשות. בטיפול ההתנהגותי אנחנו מאמצים התנהגויות חדשות, מתנסים בחוויות חדשות, מתרגלים ומתאמנים בכך בחדר הטיפול ובין הפגישות.

הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי הוא שילוב של הגישה הקוגניטיבית והגישה ההתנהגותית, ונוצר מתוך הבנה והכרה על ההשפעה ההדדית בין המחשבה (קוגניציה) להתנהגות. טיפול מוצלח צריך להתייחס לשניהם.

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT – Acceptance and Commitment Therapy), הוא הבולטת בין גישות טיפול המכונות "הגל השלישי" של ה CBT . גישת טיפול זו שמה דגש על התנהגות כמובילה שינוי בחיי האדם. התנהגות, כלומר פעולה. ולא סתם פעולה, אלא כזאת שמובלת על ידי ערכים ומשמעות.

מטרת העבודה לפי גישת ACT היא לקדם את האדם לכיוון של גמישות פסיכולוגית – מחשבתית – תפקודית, דרך שישה תהליכים מרכזיים; קבלה, העצמי כהקשר, מגע עם הרגע הנוכחי, הפרדה קוגניטיבית, ערכים ופעולה מחויבת (Hayes, Strosahl & Wilson, 2011).

הגישה מכילה אסטרטגיות של קבלה (Acceptance) וקשיבות (Mindfulness), שהינה היכולת להפנות תשומת לב למתרחש ברגע הנוכחי ללא שיפוטיות. האלמנטים הנלמדים של הקשיבות מיועדים ליישום בחיי היום יום.

הרעיון של פיתוח גמישות פסיכולוגית, מטרתו להפחית ולמנוע נוקשות חשיבתית, ולאפשר לאדם לממש את חייו באופן מלא ולחיות חיים מלאים ומשמעותיים יותר.

אני מוצאת שהגישות הקוגניטיביות התנהגותיות לימדו אותי על עצמי ותרמו להתפתחותי האישית. אני נוכחת ונפעמת מהנכונות של האנשים הפונים אלי להסכים ללכת בדרכים חדשות, לנסות, לחפש את הדרך ולנוע לכיוון שחשוב להם על מנת לממש את עצמם.

שיקום פסיכיאטרי

גישת ההחלמה Recovery היא אחת הגישות המובילות בתחום זה. החלמה פירושה לחיות חיים מלאים ומספקים בצד המחלה.